Výučba anglického jazyka

Cena

Orientačná cena : 17 €/ 60-minútová hodina

Cena sa líši v závislosti od vzdialenosti, počtu študentov a náročnosti prípravy na výučbu.


Mám záujem

Kvalifikácia

Certifikát Cambridge CELTA – Certificate in English LanguageTeaching to Adults – prestížny medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je zárukou vysokého štandardu a fundovanosti učiteľa

Certifikát Cambridge CPE – Certificate of Proficiency in English– osvedčuje dosiahnutie najvyššej (C2) úrovne anglického jazyka v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorá je porovnateľná s úrovňou znalosti angličtiny vzdelaného rodeného hovoriaceho

Certifikát BEC Vantage –Business English Certificate – certifikát obchodnej angličtiny

Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Vlastné priestory

Od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenou učebňou s kapacitou 6 študentov.

Previous
Next

Skúsenosti

Obchodné spoločnosti, v ktorých som viedla alebo vediem kurzy anglického jazyka:Čo o mne povedali

Človek zmaturuje z angličtiny a potom ju roky nepoužíva. Erika ma začala učiť angličtinu nanovo po materskej dovolenke a hneď sme si padli do oka.
Je profesionálny lektor, ktorý zároveň citlivo vníma potreby študenta. Kladie rovnaký dôraz na komunikáciu ako na gramatickú stránku jazyka, čo osobne veľmi oceňujem, pretože v priebehu ústneho prejavu sa opieram o gramatické konštrukcie. Počas našich hodín som nadobudla istotu vo vyjadrovaní a výrazne sa mi rozviazal jazyk. Je flexibilná a ústretová, jej povzbudivý prístup veľmi pomáha.
Angelika Krajčovic konateľka AVG group a.s.
Poznáte to, niečo veľmi chcete a nie a nie sa pohnúť ďalej. Vždy sa nájde niečo, čo vás zastaví. Tak to bolo aj s mojou angličtinou. Od skončenia VŠ som neustále začínal a po nejakom čase aj skončil. Až vo veľmi zrelom veku som so zmenou zamestnania znovu začal študovať angličtinu. Celkom inou formou ako predtým, nemyslím žiadne prevratné metódy – ktoré po čase aj tak zaniknú. Podstatná zmena bola vo vzťahu študent – učiteľ. Mal som šťastie, že som sa dostal práve k Erike. Jej komunikatívna forma vyučovania mi nepripadala ako štúdium, ale skôr ako priateľské stretnutia, pri ktorých sme samozrejme preberali témy jednotlivých lekcií, ale vždy to bolo prepojené na osobné skúsenosti, rodinu, zamestnanie alebo spoločenský život. Aj touto formou sa jej chcem poďakovať za jej profesionálny ale hlavne ľudský prístup.
Jozef Kováč technická podpora, EasyCom, s.r.o.
Previous
Next