Výučba anglického jazyka

  • ako lektorka anglického jazyka pôsobím na trhu 16 rokov
  • v roku 2013 som získala medzinárodne uznávaný cambridgeský certifikát CELTA, ktorý osvedčuje vysokú odbornosť učiteľa anglického jazyka
  • mám skúsenosti s vedením kurzov vo viacerých obchodných spoločnostiach (AVG group, ČSOB, Evonik Degussa Praha, SPH Harmanec, Heineken, SC Johnson, Smrečina Hofatex, Tále, Železiarne Podbrezová, Witzenmann Slovakia, Elkond HHK, atď.) a v 2 jazykových školách (Speak a ETTis)
  • keďže som motorizovaná, kurz môžem viesť v priestoroch zadávateľskej obchodnej spoločnosti kdekoľvek v rámci banskobystrického regiónu
  • od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenú učebňu s kapacitou 6 študentov

Cena

Orientačná cena : 17 €/ 60-minútová hodina

Cena sa líši v závislosti od vzdialenosti, počtu študentov a náročnosti prípravy na výučbu.

Kvalifikácia

Certifikát Cambridge CELTA – Certificate in English LanguageTeaching to Adults – prestížny medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je zárukou vysokého štandardu a fundovanosti učiteľa

Certifikát Cambridge CPE – Certificate of Proficiency in English– osvedčuje dosiahnutie najvyššej (C2) úrovne anglického jazyka v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorá je porovnateľná s úrovňou znalosti angličtiny vzdelaného rodeného hovoriaceho

Certifikát BEC Vantage –Business English Certificate – certifikát obchodnej angličtiny

Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Vlastné priestory

Od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenou učebňou s kapacitou 6 študentov.

Skúsenosti

Obchodné spoločnosti, v ktorých som viedla alebo vediem kurzy anglického jazyka:

Čo o mne povedali