Moje služby

uradny-preklad

Úradný preklad

Vypracujem rýchly (do 24 hodín) a kvalitný úradný preklad z a do anglického jazyka za férovú cenu.

Ako úradná prekladateľka mám 9 ročnú prax, počas ktorej som vypracovala cca 450 úradných prekladov.

Preložím výpis z registra trestov, rodný list, vysvedčenia, výpis z obchodného registra, potvrdenia, súdne ustanovenia, a iné.

Poskytujem komplexné poradenstvo, aby bol úradný preklad akceptovaný na akejkoľvek inštitúcii – slovenskej, aj zahraničnej.


Mám záujem

Výučba anglického jazyka

Ako lektorka anglického jazyka pôsobím na trhu 16 rokov.

V roku 2013 som získala medzinárodne uznávaný cambridgeský certifikát CELTA, ktorý osvedčuje vysokú odbornosť učiteľa anglického jazyka.

Mám skúsenosti s vedením kurzov vo viacerých obchodných spoločnostiach a v 2 jazykových školách.

Kurz môžem viesť v priestoroch zadávateľskej obchodnej spoločnosti kdekoľvek v rámci banskobystrického regiónu.

Od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenou učebňou s kapacitou 6 študentov.


Mám záujem

vyucba-anglictiny
preklad

Preklad

Odborný preklad z a do anglického jazyka, na úrovni úradného prekladu, vyhotovím expresne a kvalitne, za férovú cenu.

Prekladám prospekty, návody na použitie, webové stránky, a iné.

Za svoju 10 ročnú prax som vystavila približne 250 odborných prekladov.


Mám záujem

Jazyková kombinácia, v rámci ktorej úradne prekladám:

anglictina

angličtina

slovencina

slovenčina

Čo o mne povedali

Pred nástupom do práce v Saudskej Arábii som potrebovala úradne preklady rodných listov a niekoľkých lekárskych správ. Preklady boli vypracované včas a v dostatočnej kvalite, aby som bola do zamestnania prijatá.

V prípade potreby expresných prekladov som sa stretla s ústretovosťou a promptnosťou.
Ing. Michaela Padúchová stewardka v EmiratesAirlines
Súčasťou dokumentácie, ktorú bolo potrebné predložiť pred nástupom na niekoľkomesačné odborné stáže v Anglicku a USA boli preklady diplomu a rôznych potvrdení o vykonávaní lekárskej praxe. Preklady od Ing. Weiterschütz boli porovnateľné s prekladmi, ktoré som si dal vypracovať v Medzinárodnej prekladateľskej kancelárii v Londýne. Cena bola samozrejme prijateľnejšia, bez úbytku kvality a bez zdĺhavého čakania. Vrelo Ing. Weiterschütz odporúčam, akékoľvek ďalšie preklady, ktoré budem potrebovať, celkom určite nechám vyhotoviť v jej kancelárii.
MUDr. Matúš Kuniak neurochirurg v Univerzitnej Nemocnici v Bratislave
Človek zmaturuje z angličtiny a potom ju roky nepoužíva. Erika ma začala učiť angličtinu nanovo po materskej dovolenke a hneď sme si padli do oka.
Je profesionálny lektor, ktorý zároveň citlivo vníma potreby študenta. Kladie rovnaký dôraz na komunikáciu ako na gramatickú stránku jazyka, čo osobne veľmi oceňujem, pretože v priebehu ústneho prejavu sa opieram o gramatické konštrukcie. Počas našich hodín som nadobudla istotu vo vyjadrovaní a výrazne sa mi rozviazal jazyk. Je flexibilná a ústretová, jej povzbudivý prístup veľmi pomáha.
Angelika Krajčovic konateľka AVG groupa.s.
Poznáte to, niečo veľmi chcete a nie a nie sa pohnúť ďalej. Vždy sa nájde niečo, čo vás zastaví. Tak to bolo aj s mojou angličtinou. Od skončenia VŠ som neustále začínal a po nejakom čase aj skončil. Až vo veľmi zrelom veku som so zmenou zamestnania znovu začal študovať angličtinu. Celkom inou formou ako predtým, nemyslím žiadne prevratné metódy – ktoré po čase aj tak zaniknú. Podstatná zmena bola vo vzťahu študent – učiteľ. Mal som šťastie, že som sa dostal práve k Erike. Jej komunikatívna forma vyučovania mi nepripadala ako štúdium, ale skôr ako priateľské stretnutia, pri ktorých sme samozrejme preberali témy jednotlivých lekcií, ale vždy to bolo prepojené na osobné skúsenosti, rodinu, zamestnanie alebo spoločenský život. Aj touto formou sa jej chcem poďakovať za jej profesionálny ale hlavne ľudský prístup.
Jozef Kováč technická podpora, EasyCom, s.r.o.
Previous
Next

Vlastné priestory

Od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenou učebňou s kapacitou 6 študentov.

Previous
Next

Skúsenosti

Obchodné spoločnosti, v ktorých som učila alebo učím:Časté otázky​

Ako stanovujete cenu prekladu?​

Cenu prekladu stanovujem na základe počtu preložených normostrán (NS). Jedna normostrana = 1800 znakov vrátane medzier.

Čo je to normostrana?

Normostrana je základná merná jednotka, ktorá sa používa na výpočet ceny prekladu. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Počet znakov vygeneruje akýkoľvek textový editor, napr. Microsoft Word nasledovnou cestou: Revízia → Počet slov → Znakov (vrátane medzier). Vydelením tohto počtu znakov číslom 1800 získate počet normostrán textu.

Čo je apostille?

Apostille je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. Vydávajú ho krajské súdy, obvodné úrady a ministerstvá.

Aký je rozdiel medzi obyčajným prekladom a úradným prekladom?

Obyčajný, neúradný preklad môže vykonať akýkoľvek prekladateľ.

Úradný preklad môže vykonať výlučne úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad navyše pozostáva zo štyroch častí: úvodnej časti s označením „preklad“, originálu, prekladu a prekladateľskej doložky. Jednotlivé časti sú zošité trikolórou a opatrené nálepkou a okrúhlou pečiatkou.

Aký je rozdiel medzi úradným prekladom a notárskym osvedčením/overením?

Úradný preklad vystavuje úradný prekladateľ, ktorý pečiatkou úradného prekladateľa overuje, že text prekladu súhlasí s textom originálu.

Notárske overenie vystavuje notár, ktorý svojou pečiatkou overuje, že text kópie listiny sa zhoduje s textom originálu.

Aké dokumenty sa najčastejšie úradne prekladajú?

Kontaktné údaje

Adresa

Ing. Erika Weiterschütz
Bakossova 3B
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Tel: 0907 582 786

E-mail:
erika_mec@yahoo.com
Firemné údaje

IČO: 43322328
DIČ: 1076452839

Číslo účtu: SK80 1100 0000 0026 1543 4605 Tatra banka

Facebook

Facebook