Preklad

Ako objednať

Prekladám výlučne v jazykovej kombinácii anglický/slovenský jazyk.

Neúradný preklad si nevyžaduje osobný kontakt, a preto objednávka môže prebehnúť elektronicky.

Na vypracovanie cenovej ponuky potrebujem text najprv vidieť. Zašlite mi váš dokument vyplnením on-line formulára alebo mailom (najlepšie v editovateľnom formáte) a uveďte, prosím, nasledovné: východiskový jazyk, cieľový jazyk, termín vyhotovenia a tel. kontakt v prípade otázok z mojej strany.

Orientačná cena prekladu: 19 €/ NS

Prečo potrebujem najprv vidieť text?

Text potrebujem vidieť najmä z dôvodu stanovenia rozsahu textu (počet normostrán), náročnosti z terminologického hľadiska, opakovania v texte, ktoré môže konečnú cenu znížiť a pre posúdenie čitateľnosti textu. Vypracujem vám cenovú ponuku, na základe ktorej sa jednoducho rozhodnete.

Čo je to normostrana?

Normostrana je základná merná jednotka, ktorá sa používa na výpočet ceny prekladu. Jedna normostrana predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier. Počet znakov vygeneruje akýkoľvek textový editor (napr. Microsoft Word nasledovnou cestou: Menu → Nástroje → Počet slov → Znaky vrátane medzier). Vydelením tohto počtu znakov číslom 1800 získate počet normostrán textu.

Je cena na základe cenovej kalkulácie konečná?

Áno, cena uvedená v cenovej kalkulácii je nemenná a nezvýši sa ani v prípade, že je konečný text dlhší ako východiskový.

Kvalifikácia

Osvedčenie o absolvovaní špecializačného inovačného štúdia v odbore PREKLADATEĽSTVO – ODBORNÝ PREKLAD v anglickom jazyku udelené Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre

Objednávka

Objednávka sa stáva záväznou až po písomnom potvrdení ceny a termínu dodania

Typ prekladu:

Z jazyka:

Do jazyka:

Spôsob dodania prekladu:

Požadovaný termín vyhotovenia (dátum, hodina, bežný termín):

Ak nemáte preferovaný termín, berie sa do úvahy bežný termín bez expresného príplatku

Najhrajte dokument na preklad (maximálna veľkosť súboru je 4Mb, ak máte viac súborov použite ďalšie nahrávacie políčka):
Faktúračné údaje

Ak ste súkromna osoba, vyplňte len meno a adresu

Názov firmy alebo živnosti:

Meno a priezvisko:

Ulica, č. d.:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Email:

Poznámky, špeciálne požiadavky: