Povedali o mne

Poznáte to, niečo veľmi chcete a nie a nie sa pohnúť ďalej. Vždy sa nájde niečo, čo vás zastaví. Tak to bolo aj s mojou angličtinou. Od skončenia VŠ som neustále začínal a po nejakom čase aj skončil. Až vo veľmi zrelom veku som so zmenou zamestnania znovu začal študovať angličtinu. Celkom inou formou ako predtým, nemyslím žiadne prevratné metódy – ktoré po čase aj tak zaniknú. Podstatná zmena bola vo vzťahu študent  – učiteľ. Mal som šťastie, že som sa dostal práve k Erike. Jej komunikatívna forma vyučovania mi nepripadala ako štúdium, ale skôr ako priateľské stretnutia, pri ktorých sme samozrejme preberali témy jednotlivých lekcií, ale vždy to bolo prepojené na osobné skúsenosti, rodinu, zamestnanie alebo spoločenský život. Aj touto formou sa jej chcem poďakovať za jej profesionálny ale hlavne ľudský prístup.

Jozef Kováč – technická podpora, EasyCom, s.r.o.