Povedali o mne

Človek zmaturuje z angličtiny a potom ju roky nepoužíva. Erika ma začala učiť angličtinu nanovo po materskej dovolenke a hneď sme si padli do oka. Je profesionálny lektor, ktorý zároveň citlivo vníma potreby študenta. Kladie rovnaký dôraz na komunikáciu ako na gramatickú stránku jazyka, čo osobne veľmi oceňujem pretože v priebehu ústneho prejavu sa opieram o gramatické konštrukcie. Počas našich hodín som nadobudla istotu vo vyjadrovaní a výrazne sa mi rozviazal jazyk. Je flexibilná a ústretová, jej povzbudivý prístup veľmi pomáha. Angelika Krajčovic – konateľka AVG group a.s.