Povedali o mne

Súčasťou dokumentácie, ktorú bolo potrebné predložiť pred nástupom na niekoľkomesačné odborné stáže v Anglicku a USA boli preklady diplomu a rôznych potvrdení o vykonávaní lekárskej praxe. Preklady od Ing. Weiterschütz boli porovnateľné s prekladmi, ktoré som si dal vypracovať v Medzinárodnej prekladateľskej kancelárii v Londýne. Cena bola samozrejme prijateľnejšia, bez úbytku kvality a bez zdĺhavého čakania. Vrelo Ing. Weiterschütz odporúčam, akékoľvek ďaľšie preklady, ktoré budem potrebovať, celkom určite nechám vyhotoviť v jej kancelárii.

MUDr. Matúš Kuniak – neurochirurg v Univerzitnej Nemocnici v Bratislave