O mne

0079Moja kariéra lektorky anglického jazyka a prekladateľky z/do anglického jazyka sa začala niekedy v roku 2003, keď som počas štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici absolvovala 3 „work and travel“ pobyty v USA.

Pozitívny vzťah k angličtine začal jednoznačne udávať smer môjho profesionálneho života. Titul inžinierky ekonómie, ktorý som získala v roku 2006 predstavoval pre mňa významný stavebný kameň, keďže som sa stotožnila s terminológiou a teóriou ekonómie.

Už počas vysokoškolského štúdia som pôsobila ako lektorka anglického jazyka v jazykovej škole a v niekoľkých firmách. Po skončení 1. vysokej školy som sa začala stále častejšie a častejšie stretávať s dopytom po prekladoch webových stránok, prospektov, či obchodných zmlúv. S odborným slovníkom v ruke a so znalosťami z ekonómie som však potila krv, kým som preložila niekoľko strán.

Po roku študijnej prestávky som sa rozhodla pre ďalšie vzdelávanie, a to pre štúdium odborného prekladateľstva v Nitre na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa. Jeho absolvovaním som obdržala certifikát odborného prekladateľa. Avšak veľkým sklamaním pre mňa bolo zistenie, že takých prekladateľov nás na Slovensku je ako maku… Jediný spôsob, akým je môžné odlíšiť sa od bežných prekladateľov, či už viac alebo menej fundovaných, je získať oprávnenie od Ministerstva spravodlivosti a pracovať pod ich záštitou pre súdy a iné orgány verejnej moci, ale i pre fyzické a právnické osoby.

Náročnú a tŕnistú cestu k „okrúhlej pečiatke“ som úspešne dovŕšila v roku 2010. Medzičasom som si spravila príjemnú 2-oj ročnú prestávku od učenia, počas ktorej som sa venovala prvorodenej dcére. Učenie som opätovne odštartovala obdržaním cambridgeského certifikátu CELTA, ktorý je dokladom medzinárodne uznávanej kvalifikácie učiteľa anglického jazyka.

V roku 2014 som si rozšírila zbierku certifikátov o CPE, ktorý dokladuje dosiahnutie najvyššej (C2) úrovne anglického jazyka v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Osvedčuje znalosť anglického jazyka na úrovní vzdelaného rodeného angličana.

Kvalifikácia

Certifikát BEC Vantage –Business English Certificate – certifikát obchodnej angličtiny

Certifikát Cambridge CELTA – Certificate in English Language Teaching to Adults – prestížny medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je zárukou vysokého štandardu a fundovanosti učiteľa

Certifikát Cambridge CPE – Certificate of Proficiency in English– osvedčuje dosiahnutie najvyššej (C2) úrovne anglického jazyka v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorá je porovnateľná s úrovňou znalosti angličtiny vzdelaného rodeného hovoriaceho

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odborného minima udelené Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline

Osvedčenie o absolvovaní špecializačného inovačného štúdia v odbore PREKLADATEĽSTVO – ODBORNÝ PREKLAD v anglickom jazyku udelené Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre

štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Osvedčenie o vyhovení v rámci odbornej skúšky prekladateľa v odbore anglický jazyk udelené Tlmočníckym ústavom v Košiciach

Referencie

Ing. Michaela Padúchová – stewardka v Emirates Airlines
Pred nástupom do práce v Saudskej Arábii som potrebovala úradne preklady rodných listov a niekoľkých lekárskych správ. Preklady boli vypracované včas a v dostatočnej kvalite, aby som bola do zamestnania prijatá. V prípade potreby expresných prekladov som sa stretla s ústretovosťou a promptnosťou.

MUDr. Matúš Kuniak – neurochirurg v Univerzitnej Nemocnici v Bratislave
Súčasťou dokumentácie, ktorú bolo potrebné predložiť pred nástupom na niekoľkomesačné odborné stáže v Anglicku a USA boli preklady diplomu a rôznych potvrdení o vykonávaní lekárskej praxe. Preklady od Ing. Weiterschütz boli porovnateľné s prekladmi, ktoré som si dal vypracovať v Medzinárodnej prekladateľskej kancelárii v Londýne. Cena bola samozrejme prijateľnejšia, bez úbytku kvality a bez zdĺhavého čakania. Vrelo Ing. Weiterschütz odporúčam, akékoľvek ďaľšie preklady, ktoré budem potrebovať, celkom určite nechám vyhotoviť v jej kancelárii.

Angelika Krajčovic – konateľka AVG group a.s.
Človek zmaturuje z angličtiny a potom ju roky nepoužíva. Erika ma začala učiť angličtinu nanovo po materskej dovolenke a hneď sme si padli do oka. Je profesionálny lektor, ktorý zároveň citlivo vníma potreby študenta. Kladie rovnaký dôraz na komunikáciu ako na gramatickú stránku jazyka, čo osobne veľmi oceňujem pretože v priebehu ústneho prejavu sa opieram o gramatické konštrukcie. Počas našich hodín som nadobudla istotu vo vyjadrovaní a výrazne sa mi rozviazal jazyk. Je flexibilná a ústretová, jej povzbudivý prístup veľmi pomáha.

Jozef Kováč – technická podpora, EasyCom, s.r.o.
Poznáte to, niečo veľmi chcete a nie a nie sa pohnúť ďalej. Vždy sa nájde niečo, čo vás zastaví. Tak to bolo aj s mojou angličtinou. Od skončenia VŠ som neustále začínal a po nejakom čase aj skončil. Až vo veľmi zrelom veku som so zmenou zamestnania znovu začal študovať angličtinu. Celkom inou formou ako predtým, nemyslím žiadne prevratné metódy – ktoré po čase aj tak zaniknú. Podstatná zmena bola vo vzťahu študent  – učiteľ. Mal som šťastie, že som sa dostal práve k Erike. Jej komunikatívna forma vyučovania mi nepripadala ako štúdium, ale skôr ako priateľské stretnutia, pri ktorých sme samozrejme preberali témy jednotlivých lekcií, ale vždy to bolo prepojené na osobné skúsenosti, rodinu, zamestnanie alebo spoločenský život. Aj touto formou sa jej chcem poďakovať za jej profesionálny ale hlavne ľudský prístup.