Category Archives: Články

Koľkokrát sa ešte začnem učiť cudzí jazyk?

Ak sa každoročne vaše novoročné predsavzatie opakuje, asi niekde robíte chybu. Alebo ste si dali príliš náročný cieľ. V každom prípade, ak začínate s cudzím jazykom každý rok odznova, je načase si povedať: „raz a navždy sa to naučím“ Zdroj: www.aktuality.sk Máme cieľ. A cesta? Gratulujeme. Práve ste sa rozhodli, že sa naučíte cudzí jazyk.

Read More

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 382/2004 Z.z. ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti,

Read More