Author Archives: tommy

Povedali o mne

Poznáte to, niečo veľmi chcete a nie a nie sa pohnúť ďalej. Vždy sa nájde niečo, čo vás zastaví. Tak to bolo aj s mojou angličtinou. Od skončenia VŠ som neustále začínal a po nejakom čase aj skončil. Až vo veľmi zrelom veku som so zmenou zamestnania znovu začal študovať angličtinu. Celkom inou formou ako predtým, nemyslím žiadne prevratné

Read More

Povedali o mne

Človek zmaturuje z angličtiny a potom ju roky nepoužíva. Erika ma začala učiť angličtinu nanovo po materskej dovolenke a hneď sme si padli do oka. Je profesionálny lektor, ktorý zároveň citlivo vníma potreby študenta. Kladie rovnaký dôraz na komunikáciu ako na gramatickú stránku jazyka, čo osobne veľmi oceňujem pretože v priebehu ústneho prejavu sa opieram o gramatické konštrukcie. Počas našich

Read More

Koľkokrát sa ešte začnem učiť cudzí jazyk?

Ak sa každoročne vaše novoročné predsavzatie opakuje, asi niekde robíte chybu. Alebo ste si dali príliš náročný cieľ. V každom prípade, ak začínate s cudzím jazykom každý rok odznova, je načase si povedať: „raz a navždy sa to naučím“ Zdroj: www.aktuality.sk Máme cieľ. A cesta? Gratulujeme. Práve ste sa rozhodli, že sa naučíte cudzí jazyk.

Read More

Povedali o mne

Súčasťou dokumentácie, ktorú bolo potrebné predložiť pred nástupom na niekoľkomesačné odborné stáže v Anglicku a USA boli preklady diplomu a rôznych potvrdení o vykonávaní lekárskej praxe. Preklady od Ing. Weiterschütz boli porovnateľné s prekladmi, ktoré som si dal vypracovať v Medzinárodnej prekladateľskej kancelárii v Londýne. Cena bola samozrejme prijateľnejšia, bez úbytku kvality a bez zdĺhavého čakania. Vrelo Ing. Weiterschütz odporúčam, akékoľvek ďaľšie

Read More

Povedali o mne

Pred nástupom do práce v Saudskej Arábii som potrebovala úradne preklady rodných listov a niekoľkých lekárskych správ. Preklady boli vypracované včas a v dostatočnej kvalite, aby som bola do zamestnania prijatá. V prípade potreby expresných prekladov som sa stretla s ústretovosťou a promptnosťou. Ing. Michaela Padúchová – stewardka v Emirates Airlines

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 382/2004 Z.z. ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti,

Read More