Lektorka anglického jazyka a prekladateľka z/do anglického jazyka

Moja kariéra lektorky anglického jazyka a prekladateľky z/do anglického jazyka sa začala niekedy v roku 2003, keď som počas štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výučba angličtiny

Cieľom mojej práce je pokrok, úspech a uplatnenie študentov. Mám niekoľkoročné skúsenosti a preto mi môžete plne dôverovať, že viem, čo robím

Viac info

Úradný preklad

Súdny preklad = preklad s pečiatkou = preklad s okrúhlou pečiatkou = overený preklad = úradne overený preklad, kombinácia slovenský/anglický jazyk

Viac info

Preklad

Prekladám v jazykovej kombinácii anglický/slovenský jazyk. Neúradný preklad si nevyžaduje osobný kontakt, objednávka môže prebehnúť elektronicky

Viac info